Kurser

LIVSVIKTIGT

Med rätt kunskap kan du rädda liv

Första Hjälpen

Första hjälpen-utbildningen  baseras på internationella riktlinjer från det europeiska HLR-rådet publicerade 2021,


Kursen är en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet,och överensstämmer med akut-sjukvårdens behandlings-riktlinjer i Sverige. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.


HLR

Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp.


Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.


Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • identifiera ett hjärtstopp
  • utföra HLR med god kvalitet samt kunna 
  • agera på rätt sätt vid vid luftvägsstopp

D-HLR

HLR för insatspersonal som förväntas kunna HLR i sin yrkesutövning; räddningstjänst, polis, ordningsvakter, livräddare, depåpersonal med flera.


Under utbildningen lär du dig HLR och att använda en hjärtstartare effektivt. Du får kunskaper om akututrustning och att ventilera med andningsmask samt kunskaper om teamarbete och får öva detta i scenarion.